Sundhedspolitik

Mit fokus er det sunde, frie og hele menneske. Vi mennesker er altid et sted mellem at være sunde og være usunde, -usundheder som kan medvirke til sygdom.

Kompetente patienter

Det handler om at sikre bedst og mest mulig sundhed. Det enkelte frie og ansvarlige menneske kender sig selv bedst, og varetager bedst selv sin sundhed. Men når sygdom så alligevel indtræffer, så bør menneskets ekspertviden om sig selv, komme i spil med lægen som faglig sundhedssparringspartner, for at opnå den bedste behandling.

Hurtig genoptræning

Hurtig genoptræning fra f.eks. hjerneblødninger forbedrer muligheden for hurtigere tilbagevending til hverdagsliv og arbejde. Disse typer af sundhedsinnovation skal der arbejdes videre med. Et af de projekter jeg selv har stået for er FIG: Fokuseret Intensiv Genoptræning
Ole Davidsen EP

Global sundhed

Den globale verdens sundhedsvæsener er nødt til at arbejde sammen. F.eks. er der er en global trussel vedr. resistente bakterier for såvel mennesker som dyr. Mennesker med resistente bakterier kan være umulige at få raske, og disse bakterier fremkommer særligt pga. lægers rundhåndede udskrivning af antibiotika til mennesker, og landbrugets umådehold i brug af antibiotika til produktionsdyr.

 © Copyright 2007 - 2024